2 små rocketroll
PDF Skriv ut E-post
Rocketrol120626 01 «2 små rocketroll» er en forestilling basert på dans, sang og bevegelser. Forestillingen handler om 2 rocketroll som liker å danse rock, spille gitar og synge. Trollene er glad i å lære bort de dansene og sangene de kan. De er livlige og tar med barna på et eventyr hvor alle barna som vil kan bli et rocketroll.

I forestillingen bruker vi egneskrevene sanger, vi spiller gitar og trommer. Vi inkluderer barna, de danser sammen med skuespiller, de lærer rocketroll forskjellige bevegelser og rocketrollene lærer barna det de kan. Forestilling er en dialog, spill og lek med barna i tillegge til fast manus.

Forestillingen ble spilt på Norwegian Wood festivalen 2009 og 2010 og en rekke biblioteker i Oslo og område.
Rocketrol120626 02 Rocketrol120626 03
Rocketrol120626 04